Säkerhet och efterlevnad

Juridisk efterlevnad

Western Union Business Solutions är underställt en lång rad lagar och bestämmelser, och har en avdelning som är dedikerad åt att hantera dessa områden.

Datasäkerhet

Western Union Business Solutions etablerar procedurer och använder teknik för att skydda din information.

Om du har frågor om efterlevnad eller datasäkerhet, kontakta vår Complianceavdelning.