Immateriell äganderätt

©2012 Western Union Holdings Inc.

Med ensamrätt.

Namnet och logotypen WESTERN UNION samt relaterade varu- och tjänstemärken som tillhör Western Union Holdings Inc. är registrerade och/eller används i USA och i andra länder. Alla övriga varumärken, tjänstemärken och varunamn som nämns på den här webbplatsen tillhör respektive ägare.

ANVÄNDNING, KOPIERING OCH ELLER ÅTERGIVNING AV DE WESTERN UNION-VARUMÄRKEN OCH -LOGOTYPER SOM FINNS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDEN UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN WESTERN UNION®.